ZWROTY

Prawo do rezygnacji z zamówienia

Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 28 dni bez podawania przyczyny. Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego produktu z zamówienia. Najprostszą metodą zwrotu jest kontakt z naszym biurem pod adresem zwroty@andells.com, gdzie nasz pracownik wskaże dokładny adres do wysyłki zwrotnej towaru.

Konsekwencje rezygnacji z zamówienia

Wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt standardowej dostawy, zwrócimy najszybciej jak to możliwe i w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o zwrocie produktów. Zwrotu pieniędzy dokonamy za pomocą przelewu bankowego, dlatego jeśli metodą płatności była gotówka przy odbiorze, prosimy o przekazanie danych bankowych wraz z paczką zawierającą zwracany towar, bądź o kontakt pod adresem zwroty@andells.com.

Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać zwracane produkty najszybciej jak to możliwe i nie później niż w ciągu 28 dni od momentu odbioru. Koszt odesłania zwrotu ponosi klient. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za obniżoną wartość towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż wymagany do sprawdzenia ich cech i działania.

Wymiana  towaru

Klient może dokonać wymiany towaru np. z powodu złego rozmiaru. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem zwroty@andells.com, a następnie wysyłkę towaru do wymiany na adres wskazany przez naszego pracownika.

WARUNKI REKLAMACJI

Reklamacji podlegają wady polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, gdy:

– produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć wynikające z okoliczności lub przeznaczenia;

– produkt nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

– produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

– produkt wydany kupującemu jest w stanie niezupełnym.

Reklamacje można składać z tytułu :

– niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka) do 2 lat od wydania produktu

– gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji

– rękojmi (sprzedaż między podmiotami gospodarczymi) – 2 lata rękojmi

Wszelkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Dz. U 2014 poz. 827 (Ustawa z dnia 30/05/2014 o prawach konsumenta)

PROCEDURA REKLAMACJI

W celu złożenia produktu do reklamacji klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie dokonania płatności kartą, wyciąg z karty płatniczej lub inny dokumentu potwierdzający zakup np. karta gwarancyjna).

Zgłoszenie reklamacyjne Konsument może złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu:

– w sklepie, w którym dokonał zakupu lub w najbliższym salonie/atelier firmowym Andells,

– w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz z roszczeniem i zwrotnymi danymi teleadresowymi na adres reklamacje@andells.com, gdzie nasi pracownicy wskażą miejsce do wysyłki reklamowanego towaru.

Pracownik Andells wydaje kopię zgłoszenia reklamacyjnego Konsumentowi jeśli reklamacja zgłoszona została w salonie/atelier. W przypadku zgłoszenia internetowego, na adres klienta wysłane zostaje potwierdzenie w formie elektronicznej.

Formą powiadomienia Klienta o sposobie ustosunkowania się do żądań są:

– wiadomość SMS lub

– wiadomość e-mail lub

– forma papierowa za pośrednictwem poczty.

O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych z zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.