POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Firma Andells Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, posiadająca NIP 8971846809 oraz REGON 368564128 (dalej zwana jako Andells lub Sklep lub dłużej sklep andells.pl) jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania danych osobowych użytkowników lub/i klientów odwiedzających stronę internetową znajdującą się pod adresem andells.pl oraz andells.com (obydwie nazwy są aliasami, użycie którejkolwiek z nich w niniejszej polityce prywatności automatycznie odnosi się do obydwu wersji strony). Inspektorem ochrony danych osobowych jest Andells Sp. z o.o. .

Aby się skontaktować ze sklepem andells.pl lub inspektorem danych osobowych można napisać wiadomość na adres e-mail: kontakt@andells.pl.

Jeżeli nie akceptujesz tej polityki prywatności, proszę nie odwiedzać strony internetowej andells.pl oraz nie kupować produktów i usług oferowanych na stronie internetowej andells.pl.

§2

Sklep andells.pl zastrzega sobie prawo do rozsyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, do których danymi kontaktowymi dysponuje i które wyraziły na to zgodę. Te niezapowiedziane wiadomości mogą mieć charakter komercyjny i marketingowy i będą dotyczyć strony internetowej andells.pl oraz usług i produktów oferowanych na stronie internetowej andells.pl. Inne podmioty lub firmy zamawiające komercyjne mailingi nie mają możliwości wglądu i dostępu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu andells.pl.

§3

Na stronie internetowej andells.pl istnieje możliwość publikowania treści przez użytkowników w formie komentarzy, recenzji lub opinii do artykułów. Sklep andells.pl nie ponosi odpowiedzialności za te treści, które są publikowane przez użytkowników.

§4

Twoje dane są przez nas zbierane podczas składania zamówienia lub zakładania konta poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej andells.pl. Oprócz tego otrzymujemy Twoje dane od operatorów płatności czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za produkty, które możesz kupić na naszej stronie internetowej andells.pl.

§5

Sklep andells.pl zbiera takie informacje jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

§6

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania naszych usług i funkcjonowania naszego sklepu, czyli:

a) możliwość stworzenia konta i zarządzania nim,

b) możliwość monitorowania zamówień i ich historii po zalogowaniu się na swoje konto,

c) możliwość przeprowadzania i realizacji transakcji,

d) możliwość realizacji płatności za transakcje,

e) możliwość wystawienia opinii, recenzji lub komentarzy,

f) możliwość otrzymywania od nas wiadomości e-mail,

g) umożliwić rozpatrywanie oraz obsługiwanie składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących naszych produktów oraz usług,

h) umożliwić obsługę zapytań, które do nas kierujesz,

i) umożliwić kontaktowanie się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług lub dostarczaniem produktów,

j) umożliwić rozwiązanie wcześniej ustalonych umów,

k) umożliwić zamknięcie konta.

Przepisy prawa polskiego zmuszają nas do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celach:

a) zarządzania i analizowania Twojej aktywności na stronie internetowej andells.pl w celu dopasowanie produktów i treści do Twoich indywidualnych preferencji,

b) wykonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem strony internetowej sklepu andells.pl,

c) wypracowania ogólnych statystyk, które pokazują jak korzystasz ze strony internetowej andells.pl (np. z jakiego regionu Polski odwiedzasz naszą stronę internetową),

d) dokonywania postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

e) zapewnienia usług płatniczych,

f) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,

g) prowadzenia analiz statystycznych,

h) przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

§7

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne, byśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie i dostarczyć Ci zamówione przez Ciebie produkty. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będzie możliwa realizacja transakcji.

§8

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania i dokonania korekty tych danych, ich częściowego lub całkowitego usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

§9

Twoje dane są przekazywane operatorom płatności, gdyż jest to niezbędne do wykonania płatności online. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§10

Te dane osobowe które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych przechowujemy przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia ich przetwarzania lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

§11

Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu określenia Twoich preferencji i cech. Twoje dane nie są profilowane w sposób zautomatyzowany przez sklep andells.pl.

§12

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie również we fragmentach – jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia firmy Andells.

§13

Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej zgody.

§14

Użytkownicy korzystający z serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, dokonując działań właściwych dla konkretnych części serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych.

§15

Firma Andells nie sprzedaje oraz nie udostępnia wprowadzanych danych personalnych osobom trzecim.

§16

Cookies (pliki z informacjami konfiguracyjnymi) ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

§17

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

§18

Andells Sp. z o.o. jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter. Podmiotem przetwarzającym dane z newsletterów jest firma FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków, NIP 6751496393 – Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. Usługa Newslettera będzie świadczona na niniejszych warunkach:

  • Każda osoba przystępująca do subskrypcji – rejestrująca swój adres e-mail w bazie Newslettera, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę FreshMail Sp. z o.o. w Krakowie, wyłącznie w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera.
  • Newsletter jest bezpłatną usługą, która polega na okresowym przekazywaniu za pomocą poczty elektronicznej informacji dotyczących aktualnych ofert handlowych, oraz nowości w domenie andells.com.
  • Adresy zarejestrowane w bazie Newslettera nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • Subskrypcja (zarejestrowanie w bazie) Newslettera następuje poprzez wpisanie adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej www.andells.com.
  • Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Rezygnacja z subskrypcji odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza (linka) znajdującego się każdej wiadomości e-mail przesłanej w ramach usługi Newslettera.

Wszelkie pytania, wnioski oraz reklamacje dotyczące newslettera należy kierować na adres poczty elektronicznej newsletter@andells.com . Aby reklamacja została przyjęta do rozpoznania, wiadomość musi zawierać adres poczty elektronicznej Subskrybenta, pod którym dokonał on subskrypcji Newslettera.